en
STRONA GŁÓWNA / Zgoda formularz kontaktowy

Zgoda formularz kontaktowy

Oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma ................., e-mail: ......................
2. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
3. Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie maila na adres ...................
4. Odbiorcami (procesorami powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez czas do 60 dni po udzieleniu ostatniej odpowiedzi na zadane w niniejszym formularzu kontaktowy pytanie, a następnie zostaną usunięte.
6. Przysługują mi prawa do:
Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).