pl
en
Oferta gadżetów

Wzrastająca konkurencja pomiędzy firmami wymaga poszukiwania coraz to bardziej wyszukanej i wyrafinowanej formy reklamy. Dotarcie z przekazem komunikującym markę lub logotyp wymaga użycia różnych narzędzi marketingowych. Jednym z takich narzędzi wykorzystywanych przez działy marketingu jest od wielu lat gadżet reklamowy. W ten sposób firma chce permanentnie podkreślać i wpływać ewolucyjnie na budowę własnego wizerunku w otoczeniu, w którym egzystuje. Materiały promocyjne odgrywają istotną funkcję w budowaniu wizerunku i kształtowaniu tożsamości firmy. Gadżety reklamowe powodują pozytywne nastawienie do przedsiębiorstwa i jego produktów. Ułatwiają kontakty podmiotu z szeroko rozumianym otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych Katalogów gadżetów on-line.GIFT STAR ul. Rybna 1 A,
05-091 Ząbki k/Warszawy
tel.: +48 (22) 663 42 74
e-mail: giftstar@giftstar.pl